Vil ha mindre statlig styring av universitetene

Universitetene må bli mer selvstendige, mener statsråden. Hun vil gjøre universiteter og høyskoler mindre avhengige av staten.

Autonomi, frihet og selvstendighet: Iselin Nybø (V) er statsråd for høyere utdanning. Hun mener det er på tide å la utdanningsinstitusjonene bli mer uavhengige av staten. 

- Universitetene og høyskolene har for lite autonomi i dag, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V). Tanken om omorganisering vekker debatt og redsel for at det blir mer frihet for rektor og ledelsen, men mindre frihet og selvstendighet for professorene. Studentene har bekymret seg for at friere og mer selvstendige universitet og høyskoler kan legge til rette for bruk av skolepenger i et land der utdanning skal være gratis.