- Nidelva takler fylling

Gabriel Qvigstad i Studentersamfundet føler seg sikker på at det vil bli bygd en fylling i Nidelva etter resultatet fra nye beregninger av strømningsforhold og flomfare.

Slik ser arkitektene i Agraff for seg at den nye fyllingen kan ta seg ut.  

Den nye hydrologiske rapporten fra NTNU ble klar fredag.