Lege med praksis i Trøndelag fratatt autorisasjonen

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle autorisasjonen fra en lege som har hatt praksis i Trøndelag.

Mister autorisasjonen: En lege i Trøndelag har nektet å gi opplysninger til Fylkesmannen og Statens helsetilsyn i en tilsynssak. Nå blir vedkommende fratatt autorisasjonen. 

Bakgrunnen er en tilsynssak som ble opprettet etter flere bekymringsmeldinger mot legen, men hvor legen ikke har villet gi opplysninger.