Fersk undersøkelse blant fastleger:

Over halvparten av fastlegene vurderer å slutte

Fastlegene opplever at jobben går på helsa løs. Seks av ti har i løpet av det siste halvåret tenkt på å slutte i jobben.

Akutt behov: - Det er behov for akutte tiltak for å berge fastlegeordningen, sier Tor Magne Johnsen, en av fastlegene i Trondheim som i fjor tok initiativet til et trønderopprør.  Foto: Simen Granviken

Nær halvparten vil ikke være fastlege om fem år hvis arbeidssituasjonen ikke endres.