Her markerer de byggestart for «kinabrua»

Prosjektet rundt den omstridte Beitstadsundbrua vokser. Innsparinger gjør nå at det kan bygges vei for 200 millioner kroner mer.

Her markerer de byggestarten for den omsttridte Beitstadsundbrua.  Foto: Frank Cadamarteri

Ennå er det ikke noe som ligner på ei bru blant haugene av stein og jord på byggeplassen. Men brua skal stå klar neste høst, forsikrer Jo Bernt Brønstad.