Vil ha erkebiskop i Den norske kirke innen 2030

Biskopen i Nidaros og Nidaros bispedømmeråd har begynt en kirkelig «tittelkamp». De mener at lederen av bispekollegiet, i dag kalt preses, også kan kalles erkebiskop.

Erkebiskop. Jon Høsøien avslutter alle sine innlegg på Kirkemøtet med «For øvrig mener jeg at det bør være en erkebiskop i Erkebispegården»  Foto: Terje Svaan

Bispedømmerådet mener «tiden vil vise at benevnelsen erkebiskop både vil være en tjenlig og ønskelig benevnelse. Dette vil ikke minst aktualisere seg frem mot 1000-årsjubileet i 2030.»