Mesta svarer på saltkritikk fra Statens vegvesen:

- Det kan skje at vi gjør feilvurderinger

Entreprenøren Mesta tar kritikken fra Statens vegvesen om feilsalting til etterretning.

Disse bildene tok Arnfinn Vikhammermo på fylkesvei 6672 i Malvik i påsken. Veibanen var isfri og tørr, og det kom heller ikke noe nedbør. Likevel ble veien saltet.