Beboere på Tempe blir testpersoner for energikutt

Beboere på Tempe og arbeidstagere på Sluppen og Brattøra kan bli testpersoner for hvordan det grønne skiftet skal gjennomføres i praksis.

Tempe: En av Frost Eiendoms boligblokker på Tempe i Trondheim kan bli et europeisk testområde for hvordan energibruk i boligsektoren kan reduseres. 

Trondheim og prosjektet Smart City ønsker å være europeiske spydspisser for hvordan energibruk og andre klimautslipp skal kuttes. Hvis EU sier ja til søknaden, kan flere tusen beboere og arbeidstagere på ulikt vis bli involvert for å teste løsninger knyttet til energibruk og transport.