Ny stor rapport:

Europeisk natur i sterk tilbakegang

Vest-Europa bruker over fem ganger mer ressurser enn naturens tåleevne. Vi må stoppe tap av natur hvis fremtidige generasjoner skal ha et livsgrunnlag, sier ny rapport fra Naturpanelet.

Byen har spist opp mye av matjorda i Trondheim. Bildet er fra Byneset.  

Dyster kartlegging av jordas tilstand i ny kjemperapport.