Kommunen innrømmer feil – nekter å tilbakebetale over 63 000 kroner

Byggesakskontoret i Trondheim avslo byggesøknad. Familien klagde, og fikk medhold fordi de ikke trengte å søke. Men kommunen vil ikke betale full erstatning.

En familie ønsker å bygge bolighus nummer to (generasjonsbolig) på denne eiendommen i Spongdalsvegen. Først fikk de nei, så ja. Nå krever advokaten tilbakebetaling av saksomkostninger. 

I august i fjor avslo byggesakskontoret en søknad om å bygge et bolighus (generasjonsbolig) ved Spongdalsvegen på Byneset.