Her vedtar politikerne ny videregående skole til flere hundre millioner kroner:

- Fylkesrådmannen har fått marsjordre om å sette opp en skole i Vanvikan så fort som mulig

Stort flertall vedtok ny videregående skole i Vanvikan.

Mot bare noen få stemmer vedtok flertallet i fylkestinget å legge en ny skole til Vanvikan.  Foto: Frank Cadamarteri

Vedtaket ble fattet med bare noen få stemmer for alternative løsninger. Leder for hovedutvalg for utdanning, Hanne Moe Bjørnbet (Ap), fornøyd med konklusjonen.