Russegrupper kan føre til tre år uten venner

Dannelsen av russegrupper starter ofte allerede før elevene begynner på videregående skole. – Vi ønsker alle en fin russetid, men vil oppfordre elevene til å inkludere også dem som ikke har en gruppe. Russefeiringen er for alle, sier rektorer i Trøndelag.

Begynner tidlig: Rektor, Hanne Mari Sæther (til høyre) sier at temaet russegrupper er varmt allerede den dagen førsteklassingene kommer inn skoleporten. Og at det ofte blir mest betent mellom elevene i andre klasse når gruppene sementeres. (Fra venstre) Russepresident Herman Wahlberg (19), elevrådsleder Sandra Bye (18) og Camilla Håbjørg (18) er russ i år og de bekrefter at det var mer stress med russegrupper i tida før avgangsåret. 

- Vi frykter at enkelte faller ut av fellesskapet tidlig i skoleløpet, sier Sigrid Marumsrud, rektor ved Malvik videregående skole.