Hit vurderer Vegvesenet å sende 12 000 ekstra biler i døgnet

Fylkesvei 800 mellom Orkanger og Øysand kan bli omkjøringsvei døgnet rundt mens tunnelene på E39 oppgraderes. Adresseavisen har prøvekjørt veien.

Tunnelene på E39 mellom Øysand og Orkanger skal oppgraderes for å møte nye EU-krav til tunnelsikkerhet. Etter planen skulle egentlig oppgraderingsarbeidene foregå på kveld og natt, samt i helgene.