Rådmannen åpner for travbane i Malvik

Vil sette til side tidligere politiske vedtak for å få omdisponert landbruksområdet på Leistad.

Slik kan det bli på Leistad, dersom rådmannens innstilling blir vedtatt.   Foto: Malvik travlag

Rådmannen i Malvik anbefaler at det åpnes for travbane på eiendommen Bjørnstad Østre på Leistad, ved at det nå tas inn i kommuneplanens arealdel. Innstillingen skal til første gangs behandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam) neste onsdag, skriver bladet.no.