Emma: - Skytingen har gjort meg mer rolig og mindre sint

Skytetrening er bra for elever som strever med konsentrasjonen. Forskning fra NTNU viser at elevene tar med seg roen fra skytebanen inn i klasserommet.

Puste dypt: Emma Aasbakk Engen sammen med instruktøren Karin Haukli. Haukli er lærer på barneskolen og tidligere skiskytter.  Foto: Richard Sagen

- Vi må puste rolig og holde pusten akkurat når vi trekker av, sier sjuendeklassingen Emma Aasbakk Engen. Hun forteller at det er viktig å puste dypt inn og ut, ta det rolig og tenke på noe som er positivt.