Fattigdom blant barn og unge øker i Trondheim

2,79 millioner kroner bevilges til å bekjempe barnefattigdom i Trondheim. Det er litt mindre enn tidligere, selv om den nasjonale potten har økt betraktelig.

Fattigdom skal ikke gå i arv, og vi må sørge for at ungdom kommer seg gjennom skolen, så de kan jobbe og ta ansvar for eget liv, sier Linda Hofstad Helleland. 

Nå er det offentliggjort hvilke tiltak som får statlige midler fra støtteordningen mot barnefattigdom.