Se hvor mange skuter-dispensasjoner som er gitt i din kommune

- Det finnes kommuner som har vært for liberale når det gjelder tillatelser, sier seniorrådgiver Øystein Lorentsen i Fylkesmannen i Trøndelag.

Denne vinteren har avdekket at det foregår en god del ulovlig kjøring med snøskuter i Trøndelag. Politiet og Statens naturoppsyn har brukt flere ressurser enn tidligere vintre for å kartlegge bruken av snøskutere.