Vil bygge småhus til utsatte grupper på jorde på Ranheim

Rådmannen vil sette opp tre småhus til folk med rusutfordringer eller psykiske problemer på Kruskajordet.

Man ønsker en skjermet beliggenhet både for beboere og naboer, og tomten velges deretter. 

Byggingen skal settes i gang straks, og husene skal brukes i en periode på fem år med mulighet for forlengelse.