«St. Olav hospital oppfyller ikke kravene til regionalt traumesenter»

Universitetssykehusene i Oslo og Bergen har langt bedre behandlingsrutiner for alvorlig skadde pasienter, viser evaluering.

St. Olavs hospital får kritikk for dårlige rutiner rundt behandlingen av alvorlig skadde pasienter, fra eksperter ved sykehus andre steder i landet.  Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen

Kritikken kommer i en evaluering av traumebehandlingstilbudet ved sykehuset, gjort av fagpersonell fra de andre universitetssykehusene i landet.