Storheia-samene krever 120 millioner i erstatning

Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke krever 120 millioner kroner i erstatning for skadene reindriften påføres av vindkraftutbyggingen på Storheia.

Leif Arne Jåma og John Kr. Jåma representerte Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke i erstatningssaken.hvo 

Vindkraftanlegget med hele 80 vindturbiner vil gjøre Storheia ubrukelig som vinterbeite for rundt 400 reinsdyr. Dyrene må i stedet fôres, og reindriftsutøverne vil ha et engangsbeløp på 5 millioner kroner til anlegg av fôringsstasjoner, siloer og gjerder.