Avløserne til Asbjørn ble stanset av skredet i Snillfjord

Gårdbruker Asbjørn Mjønes anslår at om lag 300 personer er innesperret etter at et jordskred gikk over fylkesvei 305 i Snillfjord.

Avløserne Pavel og Dominika skulle til gårdbruker Asbjørn Mjønes, men skredet satte en stopper for det.  

Jordskredet som gikk over fylkesvei 305 vest for Slørdal i Snillfjord har ført til at hyttebeboere, campinggjester og fastboende er isolert.