Selger pasienthotellet med evigvarende leiekontrakt

St. Olavs hospital forventer en inntekt på rundt 450 millioner kroner når de nå starter salget av tre eiendommer.

Til salgs: St. Olavs hospital trenger penger, og velger nå å selge pasienthotellet. Salget skal bidra til å finansiere senter for psykisk helse. 

St. Olav skal kvitte seg med pasienthotellet på Øya, Tiller distriktspsykiatriske senter og BUP Lian. Hensikten er å skaffe penger til finansieringen av senter for psykisk helse ved St. Olav.