Har brutt med norsk rettskriving i alle år:

Nå skal St. Olav endelig lytte til Språkrådet

16 år etter at de fikk navnet sitt, vil St. Olavs hospital omsider rette seg etter Språkrådet og endre skrivemåte.

Feil skrivemåte: Helt siden Regionsykehuset i Trondheim ble til St. Olavs hospital i 2002, har skrivemåten vært feil. Nå blir stor h til liten h. 

Stor eller liten h i hospital? Det har vært spørsmålet som flere ganger har vært stilt ved universitetssykehuset på Øya.