Trondheim kommune gikk 440 millioner i pluss i fjor

Høyre vil bruke noe av pengene på rassikring slik at Studentersamfundet kan bygge på fengselstomta.

Slik ser arkitektene for seg at den nye steinfyllingen øst for Elgeseter bru skal arte seg på overflaten. Nå kan det se ut som om det er politisk vilje til å betale for deler av rassikringen. 

Venstre er positive til Høyre-forslaget, men avventer forhandlingene i storkoalisjonen før de kan slå fast hva de går for.