AtB misforsto – inngikk for store kontrakter

Høyres Torhild Aarbergsbotten er bekymret for utgiftsøkningen og vil la Miljøpakken bidra mer for å sikre kollektivtrafikken i hele Trøndelag.

Bekymret. Høyres Torhild Aarbergsbotten (midten) i samtale med Frps Lill Harriet Sandaune. Aarbergsbotten sier store kostnadsøkninger på kollektivfeltet betyr harde prioriteringer. Til h. Aps Per Olav Skurdal Hopsø.  Foto: Frank Cadamarteri

En del av utgiftsøkningen hun snakker om skyldes at AtB har inngått busskontrakter for 35 millioner kroner for mye hvert år fra 2019 til 2023.