Sykkelbyen Trondheim:

- Oppleves ikke trygt nok å sykle i Trondheim

- Trondheim er en by for jobbsyklisten, men bør ha som ambisjon å bli trygt for familier, mener Richard Liodden Sanders i Syklistenes Landsforening i Trondheim.

Morgenrushet i Innherredsveien tirsdag morgen denne uka. 

Adresseavisen skrev onsdag om den solide veksten i antallet syklister inn til Trondheim sentrum de siste sju årene. I Innherredsveien steg sykkelandelen med 50 prosent etter at veien ble omgjort til miljøgate i 2017. Tirsdag møtte vi hordene av jobbsyklister på vei inn til byen, og mange var svært fornøyd med miljøgatetiltaket. Men det gjenstår mye før Trondheim er en optimal sykkelby, mener flere.