Laksestarten:

Tjener på varme og mindre vann i Gaula

Varmen og den lave vannstanden gir en uvanlig tidlig start på laksefiskesesongen på Singsås.

Laksen er kommet opp helt til Singsås tidligere enn vanlig og betyr en god start på laksesesongen for Matt Hayes og familien på Winsnes Storstuu. 

I år er det sjeldent varmt i lakselevene i Trøndelag. Det meldes om tolv grader i vannet i flere elver. Og lav vannstand. På flere steder betyr det gode fiskeforhold på et tidlig stadium i sesongen.