Bjarne Håkon Hanssens tenketank i Trøndelag:

Tror bygda kan ta innpå Trondheim

«Det trønderske omlandet tilhører Europa-toppen når det gjelder matproduksjon i grønn og blå sektor». Det er ikke sikkert at Trondheim vil lede veksten i fremtiden, mener Bjarne Håkon Hanssen.

Bjarne Håkon Hanssen og Arve Løberg har formulert ny distriktspolitikk, som ble presentert for fylkeskommunen på fredag.  Foto: Leif Arne Holme

I et 16-siders dokument, som ble overlevert til fylkespolitikere på fredag, skriver Bjarne Håkon Hanssens tenketank at det ikke er åpenbart at Trondheim vil lykkes mye bedre enn resten av Trøndelag i framtiden.