Integrering:

Miljø-tøynett gir syrer-arbeidsplass

Tøynett «made in Melhus» reduserer plastposebruken og gir jobb til flyktninger.

Diskuterer eksotiske dyr: Madelene, Silje, Amund, Jonatan, Else Walberg, Suliman, Dalil og styrer Liv Fjelle. 

- Det er klart at vi heller kunne ha bestilt disse tøynettene fra Kina, men da hadde ikke de lokale ringvirkningene vært like store. Dessuten hadde det ikke vært like morsomt, sier rådgiver Signy Ryther Overbye i Melhus kommune.