Sykkelulykker i Trondheim:

– Det er veldig store mørketall

Ifølge Statens vegvesen og politiet er det en stor underrapportering av sykkelulykker.

Statens vegvesen fører statistikk over trafikkulykker i Trøndelag. Ifølge ulykkesstatistikken har det vært 192 sykkelulykker i Trondheim de siste fem årene.