Klart for 900 boliger som sto på vent på Lilleby

Geirmund Lykke (KrF) fikk en jubel-e-post fra Veidekke-sjef Pål Aglen.

Pål Aglen, som er regionleder i Veidekke, er fornøyd med tirsdagens vedtak. Her står han ved en tidligere anledning ved noe av det som allerede er bygd ut på Lilleby. 

«Mangel på skoleplasser stopper utbygging,» skrev Adresseavisen for noen måneder siden.