- Meget skeptisk til å kutte kjørefelt i Byåsveien

Ideen om kutt av kjørefelt for busser og biler i Byåsveien får en lunken mottakelse blant Arbeiderpartitopper i både fylket og kommunen.

KAN MISTE KJØREFELT: I fremtiden kan busser og biler på tur oppover Byåsveien bli nødt til å dele ett kjørefelt, fremfor å disponere to felt som i dag.  Foto: Martin Andersen

Bør ett kjørefelt for busser og biler i Byåsveien kuttes for å gjøre bedre til rette for sykling?