Trønderenergi: - Urettferdig og regionfiendtlig

Trønderske strømkunder kan få høyere nettleie

Statnett vil endre nettleien som finansierer det sentrale strømnettet i Norge. Det kan føre til høyere nettleie for trønderske strømbrukere.

Det sentrale kraftnettet bygges ut og oppgraderes, og det gjøres store investeringer som må dekkes inn gjennom økt nettleie. Bildet er fra Fosen hvor det settes opp nye linjer i forbindelse med vindkraftutbyggingen. 

Statnetts forslag til ny modell for hvordan landets sentralnett skal betales, er urettferdig og regionfiendtlig, mener Trønderenergi.