400 syklister har meldt fra om sykkelfeller i Trondheim - dette svarer de ansvarlige

Fire steder i Trondheim peker seg ut.

Vi spurte leserne om hva de synes er sykkelfeller i Trondheim, og har fått over 400 svar lagt inn på vårt interaktive kart. De 400 punktene er spredt over hele Trondheim kommune, men fire strekninger har fått ekstra mange markeringer. Vi har spurt Trondheim kommune og Statens vegvesen om det foreligger noen planer for strekningene: