Resultatet av ny spørreundersøkelse viser:

NTNU-folkene i Trondheim er misfornøyde med fusjonen

Det er stor misnøye med NTNU-fusjonen blant de vitenskapelig ansatte i Trondheim. Men i Gjøvik og Ålesund er de ansatte mer fornøyde med nye NTNU.

Frokostmøte: NTNU-ansatte lytter, noterer og spiser frokost mens forsker Siri Brorstad Borlaug i Nifu legger fram resultatet fra spørreundersøkelsen. 

Hele 70 prosent av de vitenskapelig ansatte ved NTNU mener fusjonen har svekket innflytelsen deres. De ansatte i Gjøvik er mest positive til fusjonen og de ansatte ved gamle NTNU er mest negative. Men heller ikke tidligere Hist-ansatte er særlig fornøyd med sammenslåingen.