Far og sønn gikk til kamp mot Statens vegvesen – vant på alle punkter

Da Jon Eirik Berntsen endelig fikk medhold i klagen fra Vegdirektoratet, vurderte han å ta seg et glass vin. For første gang på 71 år.

Lettet: Jon Eirik Berntsen og sønnen Åge fikk et nødaggregat stanset på Sandmoen 5. oktober 2017. Det ble gitt bruksforbud, men etter flere klagerunder fikk de medhold av Vegdirektoratet.  Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

Det er 5. oktober 2017. En yrkessjåfør som frakter et aggregat på åtte tonn blir stoppet i en kontroll på Sandmoen kontrollstasjon i Trondheim. En kontrollør i utekontrollseksjonen til Statens vegvesen gir bruksforbud på doningen.