Far og sønn gikk til kamp mot Statens vegvesen – vant på alle punkter

Da Jon Eirik Berntsen endelig fikk medhold i klagen fra Vegdirektoratet, vurderte han å ta seg et glass vin. For første gang på 71 år.

Lettet: Jon Eirik Berntsen og sønnen Åge fikk et nødaggregat stanset på Sandmoen 5. oktober 2017. Det ble gitt bruksforbud, men etter flere klagerunder fikk de medhold av Vegdirektoratet. 

Det er 5. oktober 2017. En yrkessjåfør som frakter et aggregat på åtte tonn blir stoppet i en kontroll på Sandmoen kontrollstasjon i Trondheim. En kontrollør i utekontrollseksjonen til Statens vegvesen gir bruksforbud på doningen.