Gir penger til Torget og Midtbyen etter kaos med utbygging

Formannskapet gir 4 millioner kroner til økt byliv i Midtbyen. - Det haster med å komme i gang, sier varaordfører Ola Lund Renolen (MDG).

Omsetningen har stupt på Torget i forbindelse med byggingsarbeider. Nå forsøker politikerne å bøte på skaden. 

Pengene kommer fra det allerede mye omtalte kommunale overskuddet på 440 millioner kroner som Trondheim hadde i fjor.