Statens vegvesen: Bru til Fosen blir 22 milliarder dyrere enn beregnet

Statens vegvesen mener bruprosjektet på Fosen vil ha en totalkostnad på omtrent 34 milliarder. Fosenbrua AS, som har ansvar for å klargjøre bruprosjektet, beregner en pris på 12 milliarder.

Slik kan en bru over Trondheimsfjorden fra Rørvik til Flakk fortone seg.  Foto: Vittorio Rokseth

I et notat laget på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune, anbefaler Statens vegvesen at fylkeskommunen utsetter beslutningen om å knytte seg til bruprosjektet.