Nytt vedtak for å gi Avinor mer plass på Værnes:

– Krevende, sier lufthavnsjefen

Avinor trenger mer plass på Værnes. Fredag bestemte politikerne i Stjørdal seg for å legge to ulike alternativer ut på høring.

Det gamle elveleiet (markert rødt) og selve Langøra (rett til venstre for markeringen) kunne gitt Avinor en 300 mål større flyplass. Nå er det klart at det ikke blir full utfylling av elveleiet. 

Trondheim lufthavn Værnes vil vokse videre, og da trengs mer plass langs rullebanen.