I dag stengte to kjørefelt i Olav Tryggvasons gate

I forbindelse med at Olav Tryggvasons gate i sommer blir en miljøgate, stenger de allerede i dag to av kjørefeltene.

Stoppestedet utenfor Nova kino blir beholdt i prøveperioden, mens holdeplassen vestover blir flyttet til nær krysset Nordre gate.  Foto: Tegning: Miljøpakken

- For å kunne være sikker på at vi kommer i mål i tide og at det ikke blir uklart for trafikantene, har vi valgt å innsnevre til to felt fra dag én i prøveprosjektet.