Selger bøker i Norge for å finansiere studier i Kenya

Den kenyanske studenten er tre måneder i Norge for å selge bøker. Slik finansierer han journaliststudiene i hjemlandet.

Masai-bokselger: Lekishon Laban Baigwa går fra hus til hus i Trøndelag for å selge bøker gjennom studentprogrammet til Adventistkirkens Norsk Bokforlag. 

30 år gamle Lekishon Laban Baigwa går fra hus til hus i Trøndelag for å selge bøker. Han kommer fra Masai Mara i Kenya og når det er varmt nok, går han kledd etter masai-skikken også når han går fra trønderdør til trønderdør.