- Sjefen må kunne det bedriften driver med

Hydrosjef Svein Richard Brandtzæg har utdanningen sin fra NTNU. Han mener teknologibakgrunnen er viktig for å forstå hva Hydro driver med.

Teknolog: Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro mener teknologibakgrunnen hans kommer godt med for å ta riktige beslutninger i et så teknologidrevet selskap som Hydro. 

- Hydro er så teknologidrevet at det er en fordel å ha teknologibakgrunn for å lede selskapet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Hydrosjefen er sivilingeniør fra NTNU og har også en doktorgrad i kjemi fra samme sted. Han er også utdannet bedriftsøkonom fra BI. Slik er han en typisk norsk toppsjef med en grunnutdanning og en økonomiutdanning i tillegg, slik topplederundersøkelsen fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen viser.  Brandtzæg er i dag også styreleder for sin gamle utdanningsinstitusjon.