Ap-toppene forandret forklaring til politiet

Både Rune Olsø og Geir Waage forandret sine forklaringer til Økokrim, etter hvert som nytt og ukjent materiale ble innhentet i saken, gjennom gransking og politibeslag.

Her er Rune Olsø ferdig med et sju timers langt Økokrim-avhør i april 2017. Det er dette, sammen med beslag politiet har gjort på hans pc og telefon, Adresseavisen nå har fått innsyn i. 

Riksadvokaten har innvilget Adresseavisen et spesielt innsyn i Økokrims avhør av to av Trondheims fremste politikere gjennom en årrekke, Rune Olsø og Geir Waage (se egen sak med Tor-Aksel Busch begrunnelse).