May-Britt og Edvard Moser lojale til Starmus

Når NTNU lanserer sin egen vitenskapsfestival, er det ikke sikkert at universitetets nobelprisvinnere kommer til å bidra.

May-Britt Moser er blant nobelprisvinnerne som skal tale under Starmus 2019, men det er ikke klart om hun blir å høre på NTNUs festival neste år.   Foto: Terje Svaan

Edvard Moser var sentral for å få Starmus 2017 til Trondheim og gikk sterkt inn for at NTNU skulle være vertskap også for Starmus i 2019.