Kryssforhør og ransaking avdekker helt ny informasjon:

Den inhabile Rune Olsø formulerte selve vedtaket om grønn strek og byutvikling. Rita Ottervik visste ingenting

Mens Rune Olsø var inhabil, formulerte han store deler av Aps og bystyrets politikk. Bare noen få i Aps indre kjerne, visste noe om hans rolle.

Her stemmer gruppeleder Geir Waage for forslaget han fremmet i bystyret om grønn strek og byutvikling. Men det var ikke Waage, men hans inhabile venn, Rune Olsø, som hadde formulert det. 

I dag kan Adresseavisen avsløre - via Økokrims avhør - at Olsø har hatt en mye mer sentral rolle enn det som hittil har vært kjent i den store saken om grønn strek og byutvikling.