Shetlandsbussen tilbake i kjent farvann

Krig og blodig alvor. Slik var det sist «Shetlandsbussen» var i farvannet ved Sula. I helga gikk det fredelig for seg.

Vidar Dyrø og sønnen Johan (9) syntes det var en stor opplevelse å komme om bord i skipet som bestefaren/ oldefaren Harald Dyrø hadde seilt med under under krigen.  Foto: Svein Inge Meland

Gjestene som gikk om bord i KNM «Hitra» var verken flyktninger eller sabotører, men deltakere på sommerfestivalen på Sula.