Storheia-samene:

Krevde 120 millioner – får 12, 6 millioner kroner

Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt får 12,6 millioner kroner i erstatning for tapet av Storheia som reinbeite til vindkraftutbyggingen.

Inntrøndelag tingrett mener at Leif Arne Jåma, John Kr. Jåma og de andre reindriftsutøverne i Sørgruppen Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke skal ha til sammen 12,6 millioner kroner i erstatning fra Fosen Vind og Statnett. 

Da rettssaken om hva sørsamene skulle få i erstatning ble avsluttet i mai, la Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke fram et krav på 120 millioner kroner. Dette skulle dekke ulike tap samene påføres ved at de mister Storheia til vindkraftanlegget i de 25 årene konsesjonsperioden varer.