Vil gjerde inn Fosenhalvøya for å stenge ute rovdyr

Mens bjørnejakta pågår på Fosenhalvøya kommer det opp et forslag om å stenge ute bjørn, gaupe og jerv med et rovdyrgjerde.

Rovdyrgjerdet (merket rødt) kan sperre landområdet fra Sjøåsen i Namdalseid og ned til Beitstadfjorden. Hans Petter Hestmo (innfelt til venstre vil ha beitedyr på Fosen, mens bjørn, gaupe og jerv sperres ute.  Foto: Namdalen og Fosen gjeterlag

Gjerdet kan settes opp mellom Sjøåsen i Namdalseid og Beitstad i Steinkjer. Det er snakk om en strekning på om lag 23 kilometer. Resten av Fosenhalvøya er omgitt av sjø som danner et naturlig stengsel.