Hybridtog forurenser 15 ganger så mye

Delvis elektrifisering av Trønderbanen vil gi femten ganger større klimagassutslipp enn fullelektriske tog. Det tilsvarer utslippene til 19 000 nye norske personbiler i året.

Forlaget om delelektrifisering av Trønderbanen kan lede til langt høyere utslipp enn helelektrifisering. 

For å øke frekvensen til ett tog i halvtimen uten å sprenge de økonomiske rammene i Nasjonal Transportplan (NTP), anbefaler Jernbanedirektoratet nå en løsning der bare deler av Trønderbanen elektrifiseres. Løsningen innebærer at Trønderbanen betjenes av såkalte bimodale tog, en hybridvariant som kan gå på strøm mellom Trondheim og Stjørdal, men som bruker diesel på resten av strekningen.