Bekymrer seg for høy skolekonsentrasjon på Saupstad:

- Hva var tanken bak å samle så mange unge her?

Det vil kunne komme opptil 2810 elever på 500 meters rekke med skolebygg. - Vi frykter for hva som skjer med miljøet når man samler så mange ungdommer på et sted, sier foreldre.

Små og sterke: Jannicke Koppen og Maria Bartnes har begge barn ved Kolstad skole som har 275 elever. Om tre år har elevene et skolemiljø med opp mot et tidoblet antall barn og unge rundt seg. - Vi ser styrken i mindre enheter hvor elever, voksne og foreldre kjenner hverandre, sier mødrene. 

I dette området kommer det tre permanente og en midlertidig skole fordelt på tre bygg. Drøyt 2000 elever mellom 5–6 og 19 år skal samles her hver dag på permanent basis.